Trobades professionals

CULTURA ÉS CANVI. INSPIRA’T EN EL FUTUR

CaixaForum Barcelona, 21 i 22 d’abril de 2016

2016Cultures és una trobada internacional de dos dies per a tots els professionals de la cultura, al voltant d’un ampli programa d’activitats: presentacions, debats i taules rodones, tallers, networking, visites professionals… El fil conductor del programa és la cultura en temps de canvi: canvi en els formats i en els processos creatius, productius i d’intermediació; canvis en la manera d’arribar als públics i en la percepció i participació d’aquests; i canvis en les organitzacions culturals i en els perfils dels gestors culturals. Un canvi molt ràpid, accentuat per una transformació vinculada a l’entorn digital, a l’evolució tècnica i tecnològica, causa i també conseqüència de les noves maneres de fer i abordar la cultura.
Ens interessa reflexionar al voltant de les transformacions i de la innovació permanent en el món de la cultura, de la mà de les noves tecnologies i de la generalització del seu ús, així com els profunds canvis en la nostra societat. Volem parlar del que està passant avui, volem parlar d’una cultura molt plural.

D’alguna manera, ens referim a la cultura en un entorn de canvi accelerat, impulsat per dos vectors de naturalesa molt diferent però també fortament relacionats: els canvis derivats de la transformació digital i els canvis a la nostra societat.

A 2016Cultures es parlarà del canvi en la cultura. En allò que entenem per cultura i en les seves maneres de manifestar-se. En la producció artística i cultural, i en la seva percepció i consum per part dels públics. Dels nous camps de creació cultural, més enllà de les disciplines tradicionals, i de les seves interrelacions amb altres camps socials, econòmics, informatius, d’esbarjo.

Dels canvis en la gestió de la cultura, en els formats, en la mediació, en la comunicació i en el consum de la cultura. Dels canvis en els públics, en la seva participació en el procés cultural, en la seva interacció amb els creadors, la manera de relacionar-se amb els altres a través de les manifestacions culturals.
2016Cultures abordarà tots aquests temes vinculats amb noves formes de creació, més tecnològics, més connectats.